De Vredestichters

Bruggenbouwers naar vrede

Mediation - Coaching - Pastorale hulpverlening

Mediation

Wat is mediation

Mediation is een onafhankelijke vorm van bemiddeling bij conflicten waarbij het doel is dat de verschillende partijen tot een oplossing komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Ondanks dat je er alles aan hebt geprobeerd te doen is het je niet gelukt om uit het conflict met de ander te komen. Standpunten zijn ingenomen en de belangen zijn uit het oog verloren en er samen uitkomen lukt echt niet meer. Toch moet er wel iets gebeuren. Soms omdat er afspraken gemaakt moeten worden om verder te kunnen of in een andere situatie zou je toch graag uit deze situatie willen komen en wil je elkaar weer vinden.

Bij mediation helpen we je om het gesprek met elkaar weer aan te gaan en gaan we met beide partijen op zoek naar oplossingen. Dat betekent lang niet altijd dat het verleden hersteld kan worden, maar wel dat er een weg is om verder te kunnen. Soms met elkaar, maar ook vaak zonder elkaar. Toch is het doel hierbij dat jullie samen kunnen leven met de oplossing die jullie uiteindelijk vinden.

Kernbegrippen

Bij mediation zijn een paar kernbegrippen van fundamentele waarde. Als mediator zijn wij in de eerste plaats neutraal en onafhankelijk. Wij hebben uiteindelijk geen belang bij de uitkomst van het proces. In de tweede plaats is mediation altijd vrijwillig voor alle partijen. Jij bepaalt altijd zelf of je vrijwillig deelneemt aan mediation en het is altijd mogelijk om de mediation te stoppen. Niemand neemt verplicht deel aan mediation.
Tenslotte is ook de vertrouwelijkheid van de gesprekken van groot belang. Als mediatior hebben wij geen oordeel en doen we er alles aan om altijd een sfeer van veiligheid te creëren. Daarnaast is er binnen de vier muren van de mediationruimte altijd geheimhouding gewaarborgd. Dat betekent dat niemand, zonder daar specifieke afspraken over te hebben gemaakt, met anderen zal delen wat er besproken is.

Afspraken en kosten

Om tot aanvaardbare afspraken voor beide partijen te komen zijn daar onderhandelingen voor nodig en op het moment dat daar afspraken uit voortkomen, worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In verreweg de meeste gevallen zorgt dit ervoor dat de gang naar de rechter niet gemaakt hoeft te worden.
Een bijkomend voordeel zijn de kosten die bij mediation veel lager zijn dan via de weg naar de rechter, waarbij elke partij een eigen advocaat heeft, terwijl de kosten van mediation in de meeste gevallen door de partijen wordt verdeeld. Een simpele rekensom maakt dan duidelijk dat de kosten van mediation minder dan de helft is van de kosten via de rechter.

Meer over: Werkwijze mediation

Meer over: Verschil tussen rechtsgang/advocaat en mediation

 

Vredestichters zijn gelukkige mensen, dat ben jij, als je vrede sluit met de ander.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.