De Vredestichters

Bruggenbouwers naar vrede

Mediation - Coaching - Pastorale hulpverlening

Privacyinformatie

De Vredestichters is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eventuele vragen over deze privacyverklaring kun je stellen door een bericht te sturen via ons contactformulier.

In het kader van de privacywetgeving vermelden we op deze pagina wat we met de informatie doen die jij via deze website aan ons doorgeeft. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vredestichters verwerkt je persoonsgegevens doordat je zelf gegevens aan ons verstrekt via het contactformulier.
In geen enkel geval zullen wij jouw gegevens verhandelen of doorgeven zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Het team van De Vredestichters heeft gedeelde geheimhouding, wat betekent dat er geen gegevens gedeeld zullen worden buiten het team zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Hieronder maken we duidelijk op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken, met welk doel wij dit doen en hoe lang wij deze bewaren. 

Het contactformulier vul je in op het moment dat je een aanvraag doet voor mediation, coaching of pastorale begeleiding. Dat wat wij opslaan zijn je algemene persoonsgegevens, de soort aanvraag en het bericht dat je ons daarbij stuurt. Wij zullen reageren op je aanvraag en bewaren je gegevens, op het moment dat de aanvraag niet leidt tot verdere afspraken, uiterlijk twee weken. Na deze twee weken verwijderen wij jouw gegevens.
Op het moment dat je aanvraag uitloopt op een mediationtraject, coachingstraject of een traject van pastorale begeleiding, dan bewaren we jouw gegevens, samen met de verslaglegging of de vastellingsovereenkomst. De bewaartermijn is dan afhankelijk van het soort traject. Bij pastorale begeleiding of coaching verwijderen we jouw gegevens een half jaar na het afsluiten van het traject. Bij mediation bewaren we je gegevens zolang juridisch verplicht is.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vredestichters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vredestichters) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vredestichters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Vredestichters en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via het contactformulier naar ons sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
De Vredestichters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vredestichters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via het contactformulier.
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.